Политика за защита на личните данни

 • Начало
 • Политика за защита на личните данни

1. В съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Ви информираме, че:

 • Личните данни, които попълвате в контактните форми на този сайт, се получават в официалната електронна поща office@diabet-doctor.bg на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕДИКЪЛ ООД ЕИК 205383889, адрес гр. София, ПК 1606, район р-н Красно село, ул. ВИКТОР ГРИГОРОВИЧ № 3, ет. 1, ап. 1.
 • Личните данни, които се обработват при получаване на запитване чрез контактната форма са: Вашето име, електронна поща и телефон за връзка.
 • Гореспоменатите лични данни се обработват с цел да се даде отговор на Вашето запитване.

2. Данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

3. Личните данни предоставени чрез контактната форма в уеб сайта:

 • НЕ се предоставят на трети лица.
 • НЕ се използват за профилиране.
 • НЕ се  използват за директен маркетинг.

4. Като субект на личните данни имате следните права съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, а именно:

 • Да искате достъп до личните данни.
 • Да искате корекция, изтриване или ограничаване на обработването на данните.
 • Да правите възражения срещу обработването на данните.
 • Право на преносимост на данните.

5. Когато изпратите запитване чрез контактните форми намиращи се на сайта www.diabet-doctor.bg, Вие отбелязвате, че сте съгласни с обработката на посочените лични данни съгласно гореизложената Политика на защита на личните данни.

6. Поверителност

6.1. Доставчикът МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕДИКЪЛ ООД гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, но не само името на потребителя и/или email адрес. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които те са били събрани или получени и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Всяка друга информация, включително електронна кореспонденция или друг вид съобщения, изпратени до нас, ще се считат за неповерителни и няма да представляват предмет на настоящата политика за поверителност и Доставчикът не следва да носи отговорност за съхранението и обработването на тази информация.

6.2. Лична или идентифицираща информация няма да бъде използвана по други начини без изрично писмено съгласие от страна на потребителя, освен в случаите, предвидени от закона, или съдебно решение. Доставчикът няма да ползва личната идентификационна информация, за да изпраща нежелани съобщения (спам).

6.3. Доставчикът не следва да бъде отговорен за личната идентифицираща информация, която потребителят разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на Сайта. Задължение на потребителя е да прегледа и да се запознае с политиките за защита на личната информация на тези сайтове.

6.4. Информацията, която потребителят предоставя по време на посещението си на този Сайт, се използва за отговаряне на отправените запитвания и въпроси, за подобряване на съдържанието на Сайта, за връзка с потребителите, за информиране относно нови услуги, за изпращане на информация, за маркетингови и други информационни цели, за получаване на поръчки от потребителите, за изпращане на поръчаните стоки и услуги до потребителите и др. По време на посещението на Сайта, Доставчикът получава информация като брой на посетителите, IP адрес на потребителя, дата и час на посещението, източник на заявката и други, която може да ползва за целите на собствена статистика и системно администриране.

6.5. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕДИКЪЛ ООД си запазва правото да променя настоящата политика за поверителност като част от условията за ползване на Сайта по всяко време, с или без предварително уведомяване. Последващата употреба на съдържанието на Сайта след така направените промени ще означава, че потребителят разбира и приема тези промени. Задължение на потребителя е да се запознава със Съдържанието и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на сайта.

Партньори

Abbot
Conva Tec
Medtronic

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ ОТ МЦ "ДИАБЕТ"

ЗА ЦЕНТЪРА

МЦ ДИАБЕТ е първият медицински център, изцяло отдаден на всичко свързано с диабета. Нашата цел е да предложим информация, прегледи и профилактика на пациентите. Предлагаме пълен набор услуги като изследване на гликиран хемоглобин, преглед на щитовидна жлеза, ЕКГ, преглед състоянието на долни крайници (диабетно стъпало).


Лекар специалист може да изготви индивидуален хранителен режим съобразен изцяло с Вашето състояние.

ВРЪЗКА С НАС

гр. София, ул. Г. Софийски 14-20, вх.Б, ет.1,
Телефон: 0887 360 808; 0886 208 082
Имейл адрес: office@diabet-doctor.bg


Работно време:
Понеделник - Петък 8:00 - 18:00 ч


За да стигнете до нас, използвате следните транспортни връзки:
Тролейбуси: № 2, 8, 9
Автобус: № 72
Маршрутни линии: 22, 27